TRUTKA NA MYSZY HARD KILLER RAT Zobacz większe

TRUTKA NA MYSZY HARD KILLER RAT

Nowy

Pasta trutka w saszetkach na gryzonie. Opakowanie około 30 sztuk saszetek

Więcej szczegółów

45,00 zł

Więcej informacji

Smakowite składniki tej mieszanki są wykrywane przez gryzonie z dużej odległości. Gryzonie giną bezstresowo, z powodu wewnętrznego krwotoku, długo po spożyciu i daleko od miejsca wyłożenia. Tym sposobem inne gryzonie nie stają się podejrzliwe i nadal spożywają przynętę aż do całkowitej eksterminacji. 100% śmiertelność po pojedynczym spożyciu. By zapobiec przypadkowemu połknięciu trutki, w jej składzie znajduje się gorzka substancja niewykrywalna dla gryzoni.ZAWIERA GORZKĄ SUBSTANCJĘ, KTÓRA ZAPOBIEGA PRZYPADKOWEMU POŁKNIĘCIU.
SPOSÓB UŻYCIA: Produkt jest gotowy do użycia. HARD KILLER RAT należy wyłożyć w odpowiednich miejscach, zależnie od ilości gryzoni.
Trutki należy przeglądać i uzupełniać w razie potrzeby.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu. Należy upewnić się, że opakowanie ma właściwą nalepkę w odpowiednim miejscu.
DODATKOWE INFORMACJE: Przed użyciem należy dokładnie przeczytać ulotkę.
Przedsięwziąć wszelkie środki celem uniknięcia zanieczyszczenia żywności i pojemników. Nie używać z żywnością ani przyrządami kuchennymi.


Skład:                wypełniacze do................................ 100%

                           bromadiolon................................... 0,005%

                           substancja gorzka......................... 0,002%


Przed użyciem należy uważnie przeczytać ulotkę, by zminimalizować ryzyko dla ludzi i środowiska.
RYZYKO I BEZPIECZEŃSTWO:
R 48/22.- szkodliwy: niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonej ekspozycji w razie połknięcia.
S 2.- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
S13.- przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.
S 37.- nosić odpowiednie rękawice.
S45.-w przypadku połknięcia lub złego samopoczucia, niezwłocznie zgłosić się do lekarza (jeśli to możliwe – z tą ulotką)
OBJAWY ZATRUCIA ofiary zatrucia mogą wykazywać objawy nadmiernej utraty krwi.
PIERWSZA POMOC: usunąć ofiarę ze strefy skażonej. Niezwłocznie zdjąć skażone ubranie. Płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Nie szorować! Nie podawać niczego doustnie. Po połknięciu trutki, jeśli ofiara jest przytomna – wywołać wymioty. Zapewnić ofierze spokój. Obserwować temperaturę ciała i oddech. W razie konieczności zapewnić sztuczną wentylację. Jeśli ofiara zatrucia jest nieprzytomna, ułożyć na boku w pozycji bezpiecznej, z głową niżej niż reszta ciała i kolanami zgiętymi do 90o. Niezwłocznie zapewnić pomoc medyczną i o ile to możliwe, pokazać ulotkę lub pojemnik.